Ouderraad

De ouderraad … wat is dat eigenlijk?

De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die graag op één of andere manier betrokken zijn bij onze school.
We komen maandelijks samen met de directie en een vertegenwoordiging van leerkrachten om vragen te stellen over de werkingen van onze school, om van gedachten te wisselen, ideeën te bespreken en activiteiten uit te werken.
In nauwe samenwerking met de directie en leerkrachten willen we meewerken aan een zo fijn mogelijk schoolklimaat voor onze kinderen.

Wie is wie?

Hieronder vind je de leden van de ouderraad.
Klik eens op de namen:

 
 
 

De ouderraad …wat doen we dan precies?

- We willen graag een tussenschakel vormen tussen de ouders en onze school en de stem zijn van alle ouders naar onze directie. We gaan hierbij geen enkel punt uit de weg maar zorgen steeds voor een positieve, constructieve dialoog waarbij het welzijn van al onze kinderen steeds de belangrijkste drijfveer is.
- We organiseren elk jaar een aantal activiteiten om onze school financieel mee te ondersteunen.
- We helpen onze school en leerkrachten mee met activiteiten die door onze school worden georganiseerd.
- We informeren onze ouders via de facebookpagina

Wie kan meedoen?

Elke ouder van een leerling op onze kleuter of lagere school kan in principe aansluiten. Hoe je je betrokkenheid invult, bepaal je echter helemaal zelf. De ene kan zich immers al wat meer engageren dan de andere.
Er zijn dan ook verschillende manieren om een engagement op te nemen. Ook als je het niet ziet zitten om een “volledig” engagement op te nemen, kan je ons helpen.

Wat kan je zoal doen:

- Als doe-ouder mee helpen op (enkele van) onze activiteiten. We kunnen altijd helpende handen gebruiken!
- Je mening geven via mail of door ons persoonlijk aan te spreken aan de schoolpoort
- naar de activiteiten van de ouderraad komen en zo de school mee financieel ondersteunen

Wat gebeurt er met het geld dat verzameld wordt via de activiteiten?

Elk jaar geeft onze directie aan waarvoor ze financiële hulp kunnen gebruiken. In overleg worden er dan aankopen gedaan zowel voor de kleuterschool als voor de lagere school. Zo hebben we de afgelopen jaren mee gezorgd voor loopfietsen voor onze kleuters, een leesklas, materiaal voor het sportkot, ….

Daarnaast zorgen we er ook elk jaar voor dat de Sint onze school niet vergeet te bezoeken en zorgen we voor een leuk afscheidscadeautje voor onze oudste kleuters en de leerlingen van het zesde leerjaar die we op gepaste wijze uitwuiven.

Wat staat er op de agenda?

September :
• Verwelkoming van de nieuwe ouderraadleden en start werkjaar
Oktober:
• dag van de leerkracht verzorgen
November:
• start van de wekelijkse soepdinsdagen (niet schooljaar 2017 - 2018)
• Brusselse wafelenbak
December:
• Sinterklaasfeest
• Kerstmarkt
Tweejaarlijks:
• schoolfeest / Brunch

Wil je actief meedenken en meehelpen in een hecht team van Arkouders of heb je wat tijd om occasioneel een handje toe te steken? Wil je graag iets delen over de school? Bel dan snel naar Kathleen van Laerhoven 03/288.52.33 of schrijf een berichtje naar ouders@arknet.be