Algemene info

Historie en situering

Basisschool de Ark zag het levenslicht op 1 september 1996. Zij ontstond uit de fusie van de meisjesschool ARS (Valkenveld) en de Centrale Jongensschool (afdeling Boekstraat) parochiale school (Sint-Jan Vianneyparochie) in het centrum van Wilrijk, tussen Bist en Boomse Steenweg. We zijn een grote school met ongeveer 650 leerlingen. Momenteel hebben we elf kleuterklassen en negentien klassen lagere school.


Vier gebouwen

 1. het kleuterpaviljoen
 2. het gebouw Valkenveld voor de oudere kleuters en lagere school
 3. het gebouw Boekstraat met de kleine turnzaal, schoolbib, secretariaat, directie en klassen van de lagere school
 4. het gebouw met de turnzaal, 5C en 2 kleuterklassen

Vier ingangen

 1. Boekstraat 
 2. Pastoor Pauwelsplein 
 3. Valkenveld: kleuterspeelplaats
 4. Valkenveld: grijze poort


Tijdens de verbouwingen gebruiken we enkel ingang 1 en 2


De Ark is één grote familie

 • We streven naar een totale persoonlijkheidsontwikkeling
 • dit krijgt invulling in de klas- en schoolsfeer
 • die is opgebouwd op wederzijds respect
 • met veelvuldig contact tussen school en ouders
 • actieve ouders : ouderraad, niveaulezen, bibteam,…