Schoolvisie

Schoolvisie

Wij willen als Christelijk geïnspireerde basisschool een veilige en warme omgeving creëren waar alle kinderen zich optimaal kunnen ontplooien door bewegen, ervaren, doen en leren.

Wij willen onze kinderen helpen opgroeien tot eerlijke, verdraagzame jong-volwassenen door hen met een open en positieve kijk hun omgeving te laten ontdekken.

Hierbij dragen we dialoog, respect voor elkaar en de gemaakte afspraken hoog in het vaandel.

Image

Zorgvisie

Wij willen in een gezamenlijke verantwoordelijkheid onze zorg, uitbouwen op maat van elk kind, waarbij we de lat voor iedereen op een uitdagende hoogte leggen.

Vanuit het idee dat diversiteit de norm is, willen we inzetten op preventie en differentiatie in aanbod en werkvormen.

"Je bent nooit te jong om te leren"
Directeur Chris Vloeberghs