Schoolvisie

Schoolvisie

Als Christelijk geïnspireerde school creëren we een veilige en warme omgeving waar alle kinderen zich optimaal kunnen ontplooien door bewegen, ervaren, denken en doen.

Wij helpen onze kinderen opgroeien tot eerlijke, verdraagzame jongvolwassenen door hen met een open en positieve kijk hun omgeving te laten ontdekken. We leren onze kinderen respectvol omgaan met elkaar, de materialen en de natuur en leren hen gemaakte afspraken na te leven.

Image

Zorgvisie

Wij bouwen in een gezamenlijke verantwoordelijkheid onze zorg uit op maat van elk kind, waarbij we de lat voor iedereen op een uitdagende hoogte leggen.

Vanuit het idee dat diversiteit de norm is, zetten we vanuit een krachtige leeromgeving in op preventie en differentiatie in aanbod.

"Je bent nooit te jong om te leren"
Directeur Chris Vloeberghs