sneeuwklassen

Een korte schets over het waarom…

In de klassen werd er al veel gewerkt rond omgaan met elkaar: Wat kan er beter, wat kunnen we oplossen, welke afspraken kunnen we beter aanpassen…
Heel veel van die opmerkingen hadden echter betrekking op het reilen en zeilen van de hele school.
Toch was er geen mogelijkheid om ze eens met andere klassen te bespreken.

Leerlingenraad

 • Eén afgevaardigde per klas van de tweede en derde graad (en één vervanger)
 • vertegenwoordigt éénmaal per maand de klas
 • ook enkele leerkrachten aanwezig
 • voorstellen worden door leerlingen aan de leerkrachten aangebracht en tijdens de leerlingenraad besproken
 • daarna verslag in de klas uitgebracht
 • tijdens de personeelsvergaderingen wordt dit besproken met de leerkrachten
 • Nemen tijdens schoolse activiteiten, o.a. schoolfeest, kerstmarkt,… deel als leerlingenraad
 • Denken mee na over acties, die zij kunnen ondernemen om zo mee bij te dragen tot een betere samenleving (acties ten voordele van het goede doel)

 • Werken mee aan een groene en interactieve speelplaats

Waarover kan er gepraat worden?

 • Er zijn eigenlijk geen beperkingen
 • heel wat praktische vragen
 • Veelal draait het om de school als organisatie en hoe de leerlingenraad daar mee deel van kan uitmaken
 • ook opmerkingen over de school als leeromgeving (bv. over huiswerk)
 • sociaal-emotionele aangelegenheden.
 • kinderen leren verantwoordelijkheid en initiatief nemen
 • Het is een gouden regel dat elke vraag serieus genomen wordt. De leerlingen krijgen antwoord op elke vraag. De enige beperking die gesteld wordt, is dat reglementen niet kunnen veranderen. Over afspraken kan natuurlijk wel gepraat worden.

Dit initiatief bouwt mee aan onze school als leefschool!

Klik op één van onze schoolactiviteiten voor meer info: